Sjöfart

Fartygsbefäl Klass VIII

Fartygsbefäl klass VIII Distansutbildning

Maskinbefäl klass VIII (lärarledd)

Maskinbefäl Klass VIII Distanskurs

Radio på sjön SRC/VHF Distans utbildning

Brandsäkerhet

Grundläggande Brandkunskap

Brandfarliga Arbeten

Sjukvårdskurser

Hjärt-& Lungräddning (HLR)

Första hjälpen utbildning

Företagsanpassade kurser

YKB fortbildning