Sjöfart

Fartygsbefäl Klass VIII

Fartygsbefäl klass VIII Distansutbildning

Maskinbefäl klass VIII (lärarledd)

Maskinbefäl Klass VIII Distanskurs

Radio på sjön SRC/VHF Distans utbildning

Brandsäkerhet

Grundläggande Brandkunskap

Brandfarliga Heta Arbeten

Sjukvårdskurser

Hjärt-& Lungräddning (HLR)

Första hjälpen utbildning

Sjösäkerhetskurser

Grundläggande Säkerhetsutbildning- Inre Fart

Säkerhetskurs för yrkesfiskare

Företagsanpassade kurser

YKB fortbildning