Grundläggande Brandkunskap

Målgrupp

Alla. Kontorspersonal. Personal i fabriker, lager, affärer, mm

Förkunskap

Inga

Utbildningscertifikat

Kursintyg kan utfärdas vid önskemål

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag.
Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner.
Målsättningen är att enkelt och övergripande visa vad du behöver tänka på och hur du ska agera om det börjar brinna.

Vi vet hur viktigt det är med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov.
Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om.
Vi håller gärna en utbildning hos dig utformad efter dina önskemål med exempel från din verksamhet.

Innehåll
Brandförloppet
Tidig upptäckt
Vad är eld?
Rädda, varna, larma, släck.
Att arbeta förebyggande
Hur släcker du en mindre brand
Handhavande av brandsläckare
Praktisk övning