Brandfarliga Heta Arbeten

Kurspris (exkl.moms)

2495kr exkl. moms

Kurslängd

6,5 tim

Målgrupp

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning,mm.

Förkunskap

Ingen

Examen

Interaktivt prov på din mobil

Utbildningscertifikat

Certifikat som är godkänt av försäkringsbolagen utdelas efter genomgången kurs.

Innehåll Brandfarliga Heta arbeten

Det finns två certifikat, Heta Arbeten® och Brandfarliga Heta Arbeten. Båda uppfyller försäkringsbolagens regler.
Brandfarliga Heta Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Alla heta arbeten kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabb roterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Heta arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillstånds ansvarig. För att utföra heta arbeten, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.
Du får kunskap om:
• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

Direkt på kursen gör man prov i sin mobil och får då direkt ett digitalt certifikat.
Vanligt plastkort levereras ca en vecka efter kurs.

Vill du registrera din kurs i ID06 kompetensdatabas?
Bara i Brandfarliga Heta Arbeten ingår den registreringen.
I andra kurser kan det köpas till (200 kr/person)

id06