Första hjälpen utbildning

Målgrupp

Alla som har intresse för att hjälpa andra i en nödsituation

Förkunskap

Inga

Utbildningscertifikat

Vid önskemål ges kursbevis

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador
och ökar chansen till överlevnad. Hos oss får ni utbildning av människor med stor erfarenhet och ett brinnande intresse för säkerhet.

En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd
eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer.

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning,
skapa öppen luftväg, stoppa blödningar. och lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor,
hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett
första psykosocialt stöd.