Fartygsbefäl klass VIII Distansutbildning

Kurspris (exkl.moms)

9500kr exkl. moms

Kurslängd

Det bestämmer du

Målgrupp

Kursen för dig som vill framföra båtar i kommersiellt syfte. Med utbildningsbeviset får du framföra fartyg upp till 20 brutto i inre fart med maximalt 12 passagerare.

Förkunskap

VHF Certifikat. Läkarintyg för sjöfolk erfordras.

Examen

Examination görs via Chalmers.

Utbildningscertifikat

Efter avklarad examination från Chalmers erhåller du Fartysbefäll klass 8 certifikat. Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsbefälexamen klass 8 är det första steget inom yrkesmässig sjöfart.
Använder du din båt i tjänsten, kör taxibåt, eller kör andras båtar på uppdrag?
Då är du enligt lag tvungen att inneha utbildningsbeviset Fartygsbefäl klass 8.

Du utbildas mot transportstyrelsens kunskapskrav för utbildningen och examination görs via Chalmers.
Utbildningen kräver självstudier under kursperioden.

Kursen är uppdelad i 13 självstudiepass och 4 delprov, allt i form av pdf-dokument.
I varje studiepass finns anvisningar för vilka avsnitt som skall läsas i läroboken samt ett stort antal övningar i praktiskt sjökortsarbete, sjövägsregler, författning, radarnavigering, fartygsteknik m.m.
Samtliga övningar finns i två versioner - utan svar och med svar.
Vidare finns i studiepassen detaljerade illustrationer utformade som bildserier gällande alla moment i det praktiska sjökortsarbetet och alla moment i den praktiska radarnavigering.
Som avslutning i varje studiepass finns ett antal kontrollfrågor i quiz-form, även dessa med angivna svar.
Studiepassen skall göras i tur och ordning, och utöver passen finns ”kontrollstationer” inlagda.
Efter pass 7, pass 12, pass 15 och pass 17 ligger delprov där eleven har möjlighet att kontrollera att de moment som presenterats i föregående studiepass har fastnat i hjärnans kunskapsarkiv.
Utöver de 13 självstudiepassen och de 4 delproven finns i kursmaterialet 3 st kompletta övningstentor, även dessa med lösningar till alla ingående frågor.

Denna kurs omfattar till fullo de krav som Transportstyrelsen i sina kursplaner ställer på teoretiska kunskaper.
Utbildningen skall kompletteras med praktiska övningar omfattande brand, sjukvård, säkerhet och radar.