Radio på sjön SRC/VHF Distans utbildning

Kurspris (exkl.moms)

1195kr exkl. moms

Målgrupp

För dig som vill få använda radio till sjöss

Förkunskap

Ingen

Examen

Ja

Examinationsavgift (exkl. moms)

690kr exkl. moms

Utbildningscertifikat

SRC/VHF Certifikat

Detta är en kurs för dig som gärna seglar ut på farvatten utanför mobiltäckningen.

För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet. Och det är ofta ett krav om för att få hyra båt i Medelhavet. Det tar du enkelt på en dag.

Samma upplägg som de andra distanskurserna - fyra självstudiepass innehållande läsanvisningar, övningsfrågor, illustrationer och kontrollquiz. Faktatexten ligger inlagd i respektive studiepass men kan om så önskas också fås som ett separat kurshäfte. Ett komplett övningsprov med svar ingår i kursmaterialet. Denna kurs omfattar till fullo de krav som Nämnden för Båtlivsutbildning i sin kursplan ställer på teoretiska kunskaper. Kursen skall kompletteras med ett praktiskt prov i digital hantering (DSC) av en vhf-radio. Detta prov gör eleven i egen regi på webbsidan ”batlivsutbildning.se"