Grundläggande Säkerhetsutbildning- Inre Fart

Kurspris (exkl.moms)

2950kr exkl. moms

Kurslängd

1

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ingår i besättningen ombord på ett fartyg under 500 bruttoton i fartområde inre fart.

Förkunskap

Ingen

Utbildningscertifikat

Kursbevis utfördas efter genomförd utbildning

Boka kurs

Kursen vänder sig till dig som ingår i besättningen ombord på ett fartyg under 500 bruttoton i fartområde inre fart.
Upplägget följer direktiven i överenskommelsen som finns mellan Skärgårdsredarna och Transportstyrelsen.

Kursens omfattning:

Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar och omfattar bl.a. följande moment:
• Grundläggande brandskydd
• Grundläggande sjösäkerhets
• Personlig säkerhet
• Sjukvård, inkl. HLR
• Överlevnadsteknik
• Passagerarsäkerhet

Efter godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Boka kommande kurstillfällen

Nya kurstillfällen kommer inom det närmsta!