Säkerhetskurs för yrkesfiskare

Kurspris (exkl.moms)

2495kr exkl. moms

Kurslängd

1

Målgrupp

Yrkesfiskare

Förkunskap

Inga

Utbildningscertifikat

Godkänd elev kan erhålla utbildningsbevis. Elev söker själv certifikat hos Transportstyrelsen.

Alla i besättningen ombord på ett fiskefartyg, med en längd om 5 meter eller mer, ska ha genomgått en säkerhetsutbildning för fiskare. Utbildningen gäller i fem år och ska sedan förnyas. Miniminivån på kursens omfattning framgår av TSFS 2011:116 bilaga 17

Besättningsman på fiskefartyg skall ges en grundläggande kunskap inom brandskydd, sjukvård, personlig säkerhet samt stabilitet och kunna handha vanligt förekommande utrustning ombord inom dessa områden.

Kursen vänder sig till personer som skall tjänstgöra ombord på fiske fartyg om 5 meter eller däröver utan rökdykning.

Med pris- och tid tillägg kan man även boka kurs med rökdykning. Viktigt att man anger vid bokning om rökdykning önskas.

14 x 40 minuter långa lektioner fördelade enligt nedanstående:

Brandskydd teori - 4 timmar
Brandskydd praktik - 2 timmar
Hälso- och sjukvård - 4 timmar
Personlig säkerhet - 2 timmar
Stabilitet - 2 timmar