Säkerhetskurs för yrkesfiskare

Kurspris (exkl.moms)

1995kr exkl. moms

Kurslängd

1

Målgrupp

Yrkesfiskare

Förkunskap

Inga

Utbildningscertifikat

Godkänd elev kan erhålla utbildningsbevis. Elev söker själv certifikat hos Transportstyrelsen.

Boka kurs

Alla i besättningen ombord på ett fiskefartyg, med en längd om 5 meter eller mer, ska ha genomgått en säkerhetsutbildning för fiskare. Utbildningen gäller i fem år och ska sedan förnyas. Miniminivån på kursens omfattning framgår av TSFS 2011:116 bilaga 17

Besättningsman på fiskefartyg skall ges en grundläggande kunskap inom brandskydd, sjukvård, personlig säkerhet samt stabilitet och kunna handha vanligt förekommande utrustning ombord inom dessa områden.

Kursen vänder sig till personer som skall tjänstgöra ombord på fiske fartyg om 5 meter eller däröver utan rökdykning.

Med pristilläg (+1900 kr) och tidtillägg kan man även boka kurs med rökdykning. Viktigt att man anger vid bokning om rökdykning önskas.

14 x 40 minuter långa lektioner fördelade enligt nedanstående:

Brandskydd teori - 4 timmar
Brandskydd praktik - 2 timmar
Hälso- och sjukvård - 4 timmar
Personlig säkerhet - 2 timmar
Stabilitet - 2 timmar

Priser:

  • 4 st 3500 kr/person
  • 5 st 3100 kr/person
  • 6-8 st 2700 kr/person
  • 9-12 st 2400 kr/person
  • 13-16 st 2200 kr/person
  • 17-30 st 1995 kr/person

Boka kommande kurstillfällen

Fjällbacka 2024-08-02
kursen startar 08.00
Glommen 2024-08-09
kursen startar 08.00
Fiskebäck 2024-09-13
kursen startar 08.00