Aktiebolaget Sandstedt &Co startade 1993.

Kurser som genomförts under åren har bland annat marknadsförts under namnet SSTC, Kustens.se, Nordtac och Sjöfartsakademien.
Vi bedriver även idag samarbete med vissa av dessa företag.

Vi arrangerar kurser inom Första hjälpen, Hjärt- & lungräddning, Brand utbidningar, Brandfarliga arbeten, Sjösäkerhet, Nautisk kompetens, mm .
Utbildningar som erbjuds ger godkända kursdeltagare, certifikat inom yrkessjöfart, men även andra certifieringar.

Vi erbjuder utbildning på de flesta orter i Sverige.

En del uppdragsgivare önskar att vi arrangerar kurser i deras egna lokaler. Vilket vi gärna tillgodoser
Detta är kostnadseffektivt. Vi hjälper gärna dig som skyndsamt måste genomföra utbildning.
Välkomna med dina önskemål om utbildningar.

Vi som jobbar här

Administratör / Instruktör Mikael

Instruktör Anders

Instruktör Anna

Instruktör Susanne

Instruktör Freddy

Instruktör PellePia

Instruktör Robert