Betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms.

Fakturering sker före kursen genomförs eller produkt levereras.

I de fall som rapportering sker till Transprtstyrelsen ska kursavgift vara betald före inrapportering.

I de fall du går en kurs som inte är certifikatgrundande från Tps betalas kursavgiften före kursen startar.

Vid köp av produkter så tillkommer fraktkostnader.

.