Det är oftast mer ekonomiskt att vi kommer till er, än att alla deltagare kommer till oss, på så sätt slipper ni dyra resor och övernattningar

Därför erbjuder vi att genomföra utbildningar, där du som kund finns.
Det sparar er tid och blir kostnadseffektivt när våra utbildare kommer till er.
Kontakta oss, föreslå utbildningsdagar och plats där du vill ha utbildningen.
Vi förlägger gärna utbildningar hos er.

.