Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117 om läkarintyg för sjöfolk som uppfyller kraven enligt STCW Manila
Läkarintyget får ej vara äldre än 2 år

Lista på läkare med behörighet att utfärda aktuella läkarintyg: https://sjomansrapporter.transportstyrelsen.se/extweb

Läkarintyg krävs för följande kurser:

  • Fartygsbefäl KL 8
  • Maskinbefäl KL 8
  • Handhavande av snabba fartyg (HSF)
  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety)

.